Bài đọc I: Ed 34, 11-12. 15-17 - Kính trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ

Lên đầu trang