Bài đọc I: Đnl 4, 32-34. 39-40 - Chúa Ba Ngôi năm B

Lên đầu trang