Bài đọc I: Cv 1, 1-11 - Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

Lên đầu trang