Bài chia sẻ của Đức Tổng GM Marek Zalewski - Đại diện ĐTC tại Việt Nam trong Thánh lễ Tạ ơn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV

Lên đầu trang