Bài cảm ơn của Đức Tổng GM Giuse Vũ Văn Thiên - Phó tổng Thư ký HĐGMVN trong Thánh lễ Tạ ơn Bế mạc Đại hội lần thứ XIV

Lên đầu trang