Bài 19: Các hành động kỳ lạ của các ngôn sứ | Tìm Hiểu Cựu Ước | 22-5-2024

Lên đầu trang