Bài 17: Sa-lo-môn, một sự huy hoàng đắt giá (970-931) | Tìm Hiểu Cựu Ước | 15-5-2024

Lên đầu trang