Bài 112: Giải nghĩa từ THÁNH KINH, KINH THÁNH, LỜI CHÚA | Hán - Nôm Công giáo

Lên đầu trang