Bài Ðọc I: Lv 19,1-2. 17-18 (CN 7 TN A)

Lên đầu trang