Bài Ðọc I: Hc 15,16-21 (Chúa nhật VI thường niên A)

Lên đầu trang