Anh em làm chứng cho Thầy - Thứ Ba tuần 34 mùa Thường niên (Lc 21, 5-11)

Lên đầu trang