Anh em là chứng nhân - Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh (Lc 24, 35-48)

Lên đầu trang