5 phút của Chúa Thánh Thần - Ngày 29/8: Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết

Lên đầu trang