5 phút của Chúa Thánh Thần - Ngày 26/9: Xin bẻ toang những xiềng xích đang kìm kẹp con

Lên đầu trang