5 phút của Chúa Thánh Thần - Ngày 14/8: Thánh Maximilianô, yêu thương đến cùng

Lên đầu trang