3 phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Năm tuần 31 Thường Niên (Lc 15, 1-10)

Lên đầu trang