3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần 32 Thường niên (Lc 18, 1-8)

Lên đầu trang