3 phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Ngày 14-09 - Lễ Suy tôn Thánh Giá (Ga 3, 13-17)

Lên đầu trang