3 phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên (Lc 20, 27.34-38)

Lên đầu trang