3 phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Chúa Nhật tuần 24 Thường Niên (Lc 15, 1-10)

Lên đầu trang