Bài viết liên quan - Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Mừng lễ bổn mạng thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ngày 22-10-2020