Bài viết liên quan - Thánh lễ nhậm chức Tân Chánh xứ Phú Trung ngày 13-10-2020