Bài viết liên quan - Thánh lễ mừng bổn mạng Giới Doanh nhân Công giáo và trao học bổng Tôma Thiện ngày 21.5.2023