Bài viết liên quan - Giáo xứ Nam Hòa: Kỷ niệm 25 năm Cung hiến Thánh đường và mừng bổn mạng giáo xứ - 18.3.2023