Bài viết liên quan - Phái đoàn Chính phủ đến Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn (21.12.2019) chúc mừng Giáng Sinh