Bài viết liên quan - Giới Doanh nhân Công giáo: Lễ trao Quỹ hỗ trợ và phát triển tài năng học Tôma Thiện năm 2020-2021