Đoàn rước trước lễ

Bài viết liên quan - Giáo xứ Vườn Chuối: Lễ nhậm chức tân chánh xứ