Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa ngày 1-1-2021