Thánh lễ sáng tại Gx. Vĩnh Hòa

Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đoàn TNTT huấn luyện Sa mạc đội trưởng