Nhập lễ

Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Ban Tự Nguyện mừng bổn mạng