Các em thiếu nhi xếp hàng chuẩn bị khai mạc trại hè

Bài viết liên quan - Giáo xứ Thủ Đức: Trại hè Thiếu nhi Thánh Thể