Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng giáo họ Môi Khôi ngày 4-10-2020