Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Thành: Kỷ niệm 11 năm Cung hiến Thánh đường ngày 9-1-2021