Nhà thờ Gx Tân Chí Linh

Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Chí Linh: Ban Caritas mừng bổn mạng