Đại diện các hội đoàn Gx đến nhà hưu dưỡng thăm và tặng quà cho các Lm

Bài viết liên quan - Giáo xứ Sao Mai: Thăm các cha hưu Chí Hòa