Bài viết liên quan - Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Trao học bổng USA - Khôi Bình ngày 28-11-2020