Bài viết liên quan - Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình: Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ ngày 17-10-2020