Bài viết liên quan - Giáo Xứ Nam Hòa: Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê - Bổn Mạng Hội Cao Niên & Linh mục Chánh xứ