Bài viết liên quan - Giáo xứ Đồng Tiến: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng về ban bí tích Thêm sức ngày 5-11-2022