Rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi

Bài viết liên quan - Giáo xứ Bùi Phát: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi