Đoàn rước trước lễ

Bài viết liên quan - Giáo xứ Bình Thuận, hạt Tân Sơn Nhì: Mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi