Bài viết liên quan - Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm mục vụ Giáo điểm Vĩnh Lộc B dịp lễ Giáng sinh 2020