Lm. GB. Phương Đình Toại cảm ơn Giới DNCG

Bài viết liên quan - Doanh nhân Công Giáo: Âm vang Bác Ái Xã Hội