Chụp ảnh chung

Bài viết liên quan - Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse - Quan thầy chủng viện