Bổn mạng Caritas TGP Sài Gòn và kỷ niệm 10 năm thành lập được tổ chức tại TTMV TGP Sài Gòn

Bài viết liên quan - Caritas TGP Sài Gòn: Mừng lễ bổn mạng