Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 37/2011

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 37/2011

Nội dung:
– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 25 Thường niên, Năm A
– Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI tông du nước Đức
– Suy nghĩ từ biến cố 11 tháng Chín
– Xóa mù chữ vì hòa bình
– Thế giới sau ngày 11 tháng Chín cần có tôn giáo làm khí cụ hòa bình
– München: Hội nghị quốc tế vì Hòa bình

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top