Tân giám quản Giáo phận Đà Lạt

Tân giám quản Giáo phận Đà Lạt

TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT
9 Nguyễn Thái Học
Đàlạt – Lâm Đồng

Đàlạt, ngày 09 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Quý Cha, các Tu sĩ, Chủng sinh, và Anh Chị Em Giáo dân trong Gia đình Giáo phận

Tòa Giám Mục xin thông báo đến tất cả Quý Cha, các Tu sĩ, Chủng sinh và Anh Chị Em Giáo dân trong Gia đình Giáo phận kết quả cuộc bầu Giám quản Giáo phận của Ban Tư vấn chiều ngày 09 tháng 5 năm 2010, sau khi Tòa Giám Mục Đà Lạt khuyết vị (x. GL 421, 1):

Cha Phaolô Lê Đức Huân, Quản Hạt Đàlạt, đã được Ban Tư vấn bầu làm Giám quản Giáo phận.

Theo Quy chế tổng quát Sách lễ Rôma 2000, số 149, ta không thấy nói đến việc xướng tên Giám quản Giáo phận. Như vậy, cho tới khi Giáo phận chúng ta có tân Giám Mục, trong các Kinh Nguyện Thánh Thể, phần khẩn cầu cho Hội Thánh, chúng ta sẽ đọc như sau: “…cùng vớí Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô và toàn thể hàng giáo sĩ”.

Xin Chúa Thánh Thần, nguồn mạch hiệp thông liên kết tất cả Gia đình Giáo phận chúng ta trong tình yêu hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Tm. Tòa Giám Mục
Lm. Antôn Nguyễn Đức Khiết
Chưởng ấn
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top