Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới Truyền giáo 2010

Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới Truyền giáo 2010

“Xây dựng sự hiệp thông trong Giáo Hội là chìa khóa của việc truyền giáo”

Anh chị em thân mến,

Việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo trong tháng Mười là dịp để các cộng đoàn giáo phận và giáo xứ, các dòng tu, các phong trào hoạt động của Giáo Hội, và toàn thể Dân Chúa canh tân việc loan báo Tin Mừng, và mang lại nhiều hứng khởi truyền giáo. Cuộc hẹn hằng năm này mời gọi chúng ta trải nghiệm một cách sâu xa về phụng vụ và giáo lý, về bác ái và văn hóa, qua đó Đức Giêsu Kitô triệu tập chúng ta đến bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, để cảm nếm ơn được chính Chúa hiện diện, để được huấn luyện trong trường của Chúa và không ngừng ý thức hơn nữa phải sống kết hiệp với Chúa, Đấng là Thầy và là Chúa. Chính Chúa nói với chúng ta: “Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21). Chính từ cuộc gặp gỡ với Tình Yêu Thiên Chúa vốn làm thay đổi cuộc đời chúng ta, chúng ta mới có thể kết hiệp với Chúa và với nhau, đồng thời trao cho anh chị em mình một chứng từ đáng tin cậy, khiến chúng ta có lý do tìm được niềm hy vọng trong chính bản thân chúng ta (x. 1Pr 3,15). Một đức tin trưởng thành, có khả năng tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa với tâm tình con thảo, được nuôi dưỡng nhờ cầu nguyện, nhờ suy niệm Lời Chúa và nhờ việc học hỏi các chân lý đức tin, đó là điều kiện để đạt tới một chủ nghĩa nhân đạo mới, dựa trên nền tảng Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Đàng khác, vào tháng Mười, tại nhiều nước, nhiều hoạt động đa dạng của Giáo Hội được mở lại sau kỳ nghỉ hè; và Giáo Hội mời gọi chúng ta học nơi Đức Maria, qua việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, chiêm ngắm kế hoạch yêu thương của Chúa Cha đối với nhân loại, để yêu mến Mẹ như Chúa Cha yêu mến Mẹ. Phải chăng đây cũng là ý nghĩa của việc truyền giáo?
Thật vậy, Chúa Cha kêu gọi chúng ta nên những người con yêu dấu trong Con Chí Ái của Ngài, và nhận ra tất cả là anh chị em trong Người Con ấy, Đấng là Ơn Cứu Độ cho toàn thể nhân loại vốn bị chia rẽ vì bất hòa và tội lỗi, là Mặc Khải khuôn mặt đích thực của vị Thiên Chúa “đã yêu thế gian đến nỗi ban chính Con Một của Ngài, để bất cứ ai tin vào Người Con thì không hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16).

“Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu” (Ga 12,21), theo Tin Mừng Gioan, đây là đề nghị của một số người Hy Lạp đến Giêrusalem hành hương lễ Vượt Qua nêu ra với tông đồ Philipphê. Lời đề nghị này cũng vang lên trong lòng chúng ta trong tháng Mười này, nhắc chúng ta về lời cam kết và về bổn phận phải loan báo Tin Mừng liên quan đến toàn thể Giáo Hội vốn “tự bản chất là thừa sai” (Sắc lệnh Ad gentes, Đến với muôn dân, 2), và mời gọi chúng ta khởi xướng một đời sống mới với những mối tương giao đích thực trong các cộng đoàn, được đặt trên nền tảng Tin Mừng. Trong một xã hội đa chủng tộc ngày càng có những biểu hiện đáng lo ngại là sự cô đơn và thái độ dửng dưng, các Kitô hữu cần biết đem lại các dấu chỉ hy vọng và trở thành anh chị em của mọi người, biết vun xới những hoài bão lớn nhằm làm thay đổi lịch sử, và, không hề ảo tưởng hay lo sợ viển vông, biết dấn thân làm cho hành tinh này trở thành ngôi nhà của mọi dân nước.

Như những khách hành hương người Hy Lạp của hai ngàn năm trước, con người của thời đại chúng ta, đôi khi không hẳn đã ý thức được nhưng cũng đang đặt ra cho các tín hữu yêu cầu không chỉ “nói” về Chúa Giêsu, mà còn phải “cho thấy” Người, phải làm cho gương mặt của Đấng Cứu Chuộc ngời lên khắp mọi nơi trên trái đất, trước mặt các thế hệ của thiên niên kỷ mới và cách riêng cho giới trẻ của mọi châu lục, vốn là những đối tượng ưu tiên và là chủ thể của công cuộc loan báo Tin Mừng. Họ cần phải cảm nhận được các Kitô hữu là những người mang Lời của Đức Kitô vì Người là Sự Thật, và vì các Kitô hữu cũng đã nhận ra nơi Người ý nghĩa và sự thật cho đời mình.

Những suy nghĩ trên đây gợi lại lệnh truyền lên đường truyền giáo mà những người chịu phép Rửa và toàn thể Giáo Hội đã nhận lãnh, nhưng sẽ không thể thực thi lệnh truyền một cách đáng tin cậy nếu cá nhân, cộng đoàn và về phương diện mục vụ không hoán cải sâu sắc. Thật vậy, ý thức về ơn gọi loan báo Tin Mừng không chỉ thúc đẩy bản thân từng tín hữu, mà còn cả toàn thể cộng đoàn giáo phận và giáo xứ phải đổi mới toàn diện và không ngừng mở ra hơn nữa đón nhận sự hợp tác về truyền giáo của các Giáo Hội, hầu cổ võ việc loan báo Tin Mừng đến trái tim từng người, từng dân tộc, từng nền văn hóa, chủng tộc, quốc gia trên khắp thế giới. Ý thức này được nuôi dưỡng qua hoạt động truyền giáo của các linh mục Fidei Donum, của các tu sĩ, các giáo lý viên, các thừa sai giáo dân, trong một cuộc tìm kiếm không ngừng nhằm cổ võ sự hiệp thông của Giáo Hội, theo kiểu “tương tác liên văn hóa”, giúp cho sự hiệp thông có thể có được một kiểu mẫu hiệp nhất, trong đó Tin Mừng là men của tự do và tiến bộ, là nguồn của tình huynh đệ, của nhân nhượng và hòa bình (x. Sắc lệnh Ad gentes, Đến với muôn dân, 8). Quả thật, Giáo Hội “trong Đức Kitô, là bí tích, nghĩa là dấu hiệu và khí cụ của sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và sự hiệp nhất của tất cả mọi người” (Hiến chế Lumen gentium, Ánh sáng muôn dân, 1).

Sự hiệp thông trong Giáo Hội bắt nguồn từ việc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa; và qua việc loan báo của Giáo Hội, Chúa Giêsu đến gặp và làm cho mọi người nên một với Người, nhờ đó, nên một với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần (x. 1Ga 1,3). Chúa Kitô đã thiết lập mối tương quan mới giữa con người với Thiên Chúa. “Chính Người mặc khải cho chúng ta biết ‘Thiên Chúa là Tình Yêu’ (1Ga 4,8), đồng thời cũng dạy chúng ta biết luật căn bản để nên hoàn thiện, và nhờ vậy sẽ làm thay đổi thế giới, chính là điều răn mới phải sống yêu thương. Đối với những ai tin vào tình yêu của Thiên Chúa, thì Người bảo đảm con đường yêu thương được mở ra cho tất cả mọi người, và sự nỗ lực chấn hưng tình huynh đệ cho hết thảy mọi người, thì sẽ không vô ích” (Hiến chế Gaudium et spes, Vui mừng và hy vọng, 38).

Giáo Hội được nên “hiệp thông” với nhau từ Thánh Thể, nơi Đức Kitô hiện diện trong bánh và rượu; với hy tế tình yêu, Người xây dựng Giáo Hội thành thân thể của mình, kết hợp chúng ta với Thiên Chúa duy nhất, Ba Ngôi, và liên kết chúng ta với nhau (x. 1Cr 10,16tt). Trong Tông huấn Sacramentum caritatis (Bí tích tình yêu), tôi đã viết: “Chúng ta không thể giữ cho riêng mình tình yêu chúng ta cử hành trong Bí tích này. Tình yêu này, tự bản chất, đòi phải được chuyển thông cho mọi người. Điều mà thế giới cần là tình yêu của Thiên Chúa, là gặp gỡ Đức Kitô và tin vào Người” (số 84). Bởi thế, Thánh Thể không chỉ là nguồn và đỉnh điểm của đời sống Giáo Hội, mà còn là của việc truyền giáo: “Một Giáo Hội đích thực của Thánh Thể phải là một Giáo Hội truyền giáo” (như vừa dẫn), có khả năng đưa mọi người tiến đến hiệp thông với Thiên Chúa, và loan báo với niềm xác tín: “điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi cũng loan báo cho cả anh em nữa, để anh em cũng nên một với chúng tôi” (1Ga 1,3).

Anh chị em thân mến,

Trong Ngày Thế giới Truyền giáo này, đôi mắt tâm hồn nhìn rộng ra những không gian truyền giáo mênh mông, chúng ta hãy nhận ra mọi người chúng ta đều đảm nhận vai trò loan báo Tin Mừng. Nhiệt tâm truyền giáo luôn luôn là dấu chỉ sức sống đối với các Giáo Hội của chúng ta (x. Thông điệp Redemptoris missio, Sứ vụ Đấng Cứu thế, 2), và sự hợp tác giữa các Giáo Hội với nhau là một chứng từ độc đáo về sự hiệp nhất, tình huynh đệ và liên đới, sẽ giúp cho những người đang loan báo Tình yêu cứu độ nhận được sự tin cậy!

Vì thế, tôi lặp lại lời kêu gọi tất cả anh chị em cầu nguyện và, cho dù có những khó khăn về kinh tế, mong anh chị em cũng hãy thể hiện tình huynh đệ có những giúp đỡ cụ thể để nâng đỡ các Giáo Hội non trẻ. Cử chỉ yêu thương và chia sẻ này sẽ được tiếp nhận qua Vụ Truyền giáo của Tòa Thánh mà tôi luôn biết ơn, sẽ hỗ trợ việc đào tạo linh mục, chủng sinh, giáo lý viên tại những miền truyền giáo xa xôi nhất và khích lệ những cộng đoàn non trẻ của Hội Thánh.

Kết thúc sứ điệp hằng năm này nhân Ngày Thế giới Truyền giáo, tôi muốn bày tỏ, với sự trìu mến đặc biệt, niềm tri ân đối với các nhà truyền giáo nam nữ, những người đang làm chứng bằng chính đời sống của mình về Nước Chúa đang đến với những nơi hẻo lánh và khó khăn nhất. Các vị chính là những người đi tiền phong trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Tất cả mọi tín hữu xin gửi đến các nhà truyền giáo tình cảm thân hữu, sự gần gũi thân thương và nâng đỡ. Xin Thiên Chúa là Đấng “yêu thương những ai hoan hỉ dâng hiến” (2Cr 9,7) ban cho các nhà truyền giáo được tràn trề ân huệ thiêng liêng và niềm vui sâu thẳm.

Như khi Đức Mẹ nói lời “xin vâng”, mọi lời đáp quảng đại của cộng đoàn Giáo Hội đối với tiếng Chúa kêu gọi yêu thương anh chị em mình, sẽ khởi sự một quan hệ mẫu tử mới, sinh ra các tông đồ và Hội Thánh (x. Gl 4,4.19.26), khiến người ta sửng sốt trước mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa, là Đấng “khi đến thời viên mãn… đã sai Con của Ngài, sinh bởi người nữ” (Gl 4,4), tình mẫu tử này cũng đem lại niềm tin tưởng và sự mạnh dạn cho các tông đồ mới. Lời đáp ấy sẽ làm cho mọi tín hữu có thể “vui mừng trong hy vọng” (Rm 12,12) khi thực thi chương trình của Thiên Chúa, Đấng muốn “toàn thể nhân loại trở thành dân duy nhất của Chúa, quy tụ trong Thân Thể duy nhất của Đức Kitô, và được xây dựng thành một đền thờ duy nhất của Chúa Thánh Thần” (Sắc lệnh Ad gentes, Đến với muôn dân, 7).

Vatican, ngày 6 tháng Hai 2010
BÊNÊĐICTÔ XVI, Giáo Hoàng

Đức Thành chuyển ngữ
(dựa theo bản tiếng Pháp của Libreria Editrice Vaticana)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top