Học viện Công giáo Việt Nam: thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

Học viện Công giáo Việt Nam: thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

Học viện Công giáo Việt Nam: thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021

Học Viện Công Giáo Việt Nam
25, Đường số 9, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: hocvienconggiao@gmail.com 
Tel.: 093 890 5015 – 096 725 7483


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (S.T.B.) VÀ 
CAO HỌC THẦN HỌC (S.T.L.) 2020 – 2021

Để chuẩn bị cho năm học 2020–2021, Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) sẽ mở cuộc thi tuyển sinh viên cho ba chương trình của ngành Thần học:

●   Năm I “Chương trình Cử nhân Thần học” (S.T.B.): Kéo dài năm năm, gồm hai năm Triết học và ba năm Thần học..

●  Năm III “Chương trình Cử nhân Thần học” (S.T.B.) – Giai đoạn Thần Học: chương trình ba năm Thần Học cho những sinh viên hoàn thành chương trình Triết học tại các Đại Chủng viện hoặc các Học viện chính thức của Giáo Hội.

●  Năm Chuẩn Bị “Chương trình Cao học Thần học” (S.T.L.). Chương trình Cao học Thần học có chuyên ngành Thần học Tín lý và Thần học Thánh Kinh, kéo dài hai năm, không kể Năm chuẩn bị.

Cẩm Nang Học Viện Công Giáo quy định về việc tuyển sinh của ngành Thần học:

I. ĐIỀU KIỆN GHI DANH

A) Năm I “Chương trình Cử Nhân Thần Học”

§1) Chủng sinh, tu sĩ, và giáo dân đáp ứng đủ các điều kiện đòi buộc theo từng cấp độ học thuật, đều có quyền đăng ký thi tuyển sinh để theo học tại Học viện.

§2) Để đăng ký thi tuyển sinh thành sinh viên chính quy (Ordinary) của chương trình STB, bắt đầu bằng giai đoạn hai năm Triết học, thí sinh cần phải có:

a) Văn bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương;

b) Văn bằng Cử nhân Đại học, hoặc một văn bằng hay trình độ tương đương;

§3) Được xem là có văn bằng hay trình độ tương đương khi:

a) Có thời lượng và các môn học tương ứng tối thiểu 2/3 với chương trình đào tạo của trình độ đó.

b) Có văn bằng hay chứng chỉ, kèm theo bảng điểm các môn đã học, được vị Bề trên bản quyền chứng thực;

c) Được vị đặc trách của Chu kỳ đào STB, do Hội đồng khoa ủy quyền, xem xét và chấp thuận.

B) Năm III “Chương trình Cử Nhân Thần Học” (S.T.B.) – Giai đoạn Thần học:

§1) Đối với sinh viên đã học Giai đoạn Hai năm Triết học tại Khoa Thần Học của HVCG:

a) Để được nhận vào học Giai đoạn Thần học, sinh viên phải hoàn tất các môn học và thi đậu các kỳ thi thuộc Giai đoạn hai năm Triết học trước đó.

b) Sinh viên có điểm trung bình toàn Giai đoạn Triết học từ 75/100 được tuyển thẳng lên Giai đoạn Thần học.

c) Sinh viên có điểm trung bình Giai đoạn Triết học từ 60 – 74/100, phải trải qua kỳ thi chuyển giai đoạn: về lãnh vực Triết học Tổng quát và về Anh ngữ do HVCGVN tổ chức.

§2) Sinh viên chuyển trường:

a) Có Văn bằng Cử nhân Triết học hoặc chứng chỉ xác nhận đã hoàn tất chương trình Triết học do các Phân khoa/ Học viện hoặc Đại học Công giáo cấp. Trong trường hợp này, sinh viên chỉ cần đậu kỳ thi Anh ngữ do HVCGVN tổ chức.

b) Có văn bằng hoặc chứng chỉ xác nhận đã hoàn tất chương trình Triết học chuẩn bị (hai hoặc ba năm) để vào Thần học tại Phân khoa/ Học viện hoặc Đại học Công giáo và có bảng điểm với số điểm trung bình cộng toàn Giai đoạn Triết học từ 75/100 điểm (hoặc tương đương từ 15/20; USA: ≥ B;  GPA: ≥ 2.5;  UST: ≥ 1.65). Trong trường này, sinh viên phải dự kỳ thi đầu vào giai đoạn Thần học gồm bài thi về triết học tổng quát và Anh ngữ do HVCGVN tổ chức.

§3) Trong mọi trường hợp, sinh viên cần có giấy giới thiệu của vị Bề trên bản quyền, và có ghi lý do chuyển trường.

C) Năm Chuẩn Bị “Chương trình Cao Học Thần Học”

§1) Để được nhận vào chương trình Năm Chuẩn Bị Cao học Thần học, các sinh viên phải hoàn tất các môn học và thi đậu các kỳ thi thuộc Chu kỳ I Thần học trước đó (QC 37,3).

§2) Có bằng STB với điểm trung bình từ 75/100 trở lên;

§3) Hoặc đã học xong chương trình Thần học ở một Đại Chủng viện hay ở một Học viện có chương trình đào tạo tương đương, với bảng điểm có điểm trung bình từ 75/100 (hoặc tương đương: 15/20;  USA: ≥ B;  GPA: ≥ 2.5;  UST: ≥ 1.65)) trở lên.

II. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ GHI DANH

Hồ sơ đăng ký tham dự các kỳ thi Tuyển sinh hoặc Xét tuyển của các Chu kỳ học thuật (STB hoặc STL) gồm có:

●   Đơn đăng ký theo mẫu của Văn phòng Học viện, có sự xác nhận cùng với ký tên và đóng dấu của vị Bề trên (đối với tu sĩ và ứng sinh các dòng tu), hoặc của Giám mục Giáo phận (đối với linh mục và chủng sinh), hoặc linh mục chánh xứ (đối với giáo dân) nơi thí sinh cư trú hợp pháp theo Giáo Luật.

●  Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận học vị và bảng điểm (hoặc các giấy chứng nhận có trình độ tương đương) hội đủ yêu cầu của từng cấp độ học thuật mà sinh viên muốn đăng ký học;

●  Bản sao Giấy Chứng nhận Rửa tội; Thêm sức, Linh mục, Tu sĩ…

●  Bản sao hộ chiếu hoặc các loại giấy căn cước công dân khác;

●  Ba tấm hình thẻ (4 x 6 cm) để dán vào đơn đăng ký và hồ sơ.

Toàn bộ hồ sơ có thể:

● Nộp tại Văn phòng HVCGVN, 25 Đường Số 9, Bình Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần lúc 7g30 – 11g00, Chiều 14g – 15g30;

● Hoặc gửi dưới dạng PDF qua địa chỉ điện thư của học viện: hocvienconggiao@gmail.com. Bản gốc các văn bằng, giấy chứng nhận sẽ trình Văn phòng Học viện khi nhập học.

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ GHI DANH

Từ ngày ra Thông báo (4-2-2020) đến hết ngày 18-5-2020. Sau khi xét duyệt hồ sơ, Học viện sẽ gửi thư điện tử tới các ứng sinh đã ghi danh, cho biết có đủ điều kiện hay không để tham gia kỳ thi tuyển. Đồng thời, Học viện cũng cho biết thời giờ và nơi chốn của cuộc thi.

IV. NGÀY TỔ CHỨC CUỘC THI

Thứ Năm – Thứ Sáu (4 & 5-6-2020)

V. NỘI DUNG BÀI THI

A) Năm I của Chương trình Cử nhân Thần học

●        Khả năng Việt văn: Viết một bài luận về một đề tài.

●        Kiến thức căn bản về Đức tin Công giáo: dựa trên Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo (Bản dịch của Ủy Ban Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGMVN).

●        Khả năng Anh ngữ.

B) Năm III của Chương trình Cử nhân Thần học

●        Kiến thức tổng quát các môn triết học: Viết một bài luận tổng quát.

●        Khả năng Anh ngữ.

C) Năm Chuẩn bị cho Chương trình Cao học Thần học

●        Kiến thức tổng quát các môn Triết học và Thần học: Viết một bài luận tổng quát.

●        Kiến thức chuyên ngành: Viết một bài luận về đề tài Tín lý hay Thánh Kinh tùy chuyên ngành mình đã chọn.

●        Khả năng Anh ngữ.

Học viện sẽ gửi đến các ứng sinh ghi danh những chỉ dẫn chi tiết hơn về việc chuẩn bị cho kỳ thi Tuyển sinh Năm học 2020 – 2021.

Download phiếu đăng ký dự thi tại đây.

Ngày 4 tháng 2 năm 2020
Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, SCJ
Tổng Thư ký Học Viện Công Giáo Việt Nam

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top