Học viện Công giáo Việt Nam: Chương trình Ngoại ngữ Anh-Pháp-Ý-Hàn sau Tết Nhâm Dần 2022

Học viện Công giáo Việt Nam: Chương trình Ngoại ngữ Anh-Pháp-Ý-Hàn sau Tết Nhâm Dần 2022

Học viện Công giáo Việt Nam: Chương trình Ngoại ngữ Anh-Pháp-Ý-Hàn sau Tết Nhâm Dần 2022

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
THE CATHOLIC INSTITUTE OF VIET NAM
_____________________________________________________________________
25 Đường Số 9, Kp. 1, P. Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Email:
hocvienconggiao@gmail.com, Phone: 093 890 5015 - 096 725 7483

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI NGỮ: ANH - PHÁP - Ý- HÀN

SAU TẾT Nhâm Dần 2022
Khai giảng tháng 2 và tháng 3/2022

I. ANH NGỮ

1. LỚP ANH NGỮ CĂN BẢN I - Basic English I (Pre-Civel I) - 8 tuần

 • Mục tiêu:
 • Chương trình giúp học viên xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc, cả về 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
 • Chương trình kết hợp các từ tiếng Anh thông dụng và một số từ nhà đạo.
 • Chương trình dành cho:
 • Những ai muốn học lại tiếng Anh có hệ thống.
 • Những ai muốn xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc.
 • Những ai sẽ theo học Học Viện Công Giáo chương trình Cử nhân (STB) và Thạc sĩ (STL) Thần học năm học 2022-2022.
 • Những ai theo học các Học Viện khác tại Việt Nam hoặc chuẩn bị đi du học.
 • Khóa học sẽ giúp:
 • Học viên nắm được 1000 từ tiếng Anh thông dụng và 200 từ Nhà Đạo.
 • Có thể chào hỏi đơn giản,
 • Nghe hiểu các từ sử dụng hằng ngày.
 • Có thể đàm thoại những câu ngắn và trả lời những câu từ đơn giản.
 • Nắm được văn phạm căn bản tiếng Anh (các thì).
 • Thời Gian Học (có hai lựa chọn):

Lớp 1: Thứ Tư và Thứ Sáu, 14:15 - đến 16:45. Bắt đầu thứ Tư 2/3.

Lớp 2: Thứ Ba và Thứ Năm, 14:15 đến 16:45. Bắt đầu thứ Ba 1/3.

Mỗi lớp không quá 15 người.

 • Ban Giảng Huấn: là các giáo dân, tu sĩ và linh mục đã tu nghiệp, và được đào tạo lâu năm tại nước ngoài.

2. LỚP ANH NGỮ CĂN BẢN II –Basic English II (Pre-Civel II) - 8 tuần

 • Mục tiêu:
 • Chương trình tiếp tục giúp học viên phát triển các kỹ năng Anh ngữ; nghe, nói, đọc, viết.
 • Chương trình kết hợp các từ tiếng Anh thông dụng và các từ nhà đạo.
 • Chương trình dành cho:
 • Những ai đã vượt qua Lớp Anh Ngữ Căn Bản 1 – English Basic Pre-Civel 1 hoặc vượt qua kỳ thi trắc nghiệm.
 • Những ai muốn giao tiếp tiếng Anh thông thường hằng ngày.
 • Các linh mục, tu sĩ, giáo dân cần giao tiếp đơn giản với người bản xứ.
 • Những ai sẽ theo học Học Viện Công Giáo chương trình Cử nhân (STB) và Thạc sĩ (STL) Thần học năm học 2022-2023.
 • Những ai theo học các Học Viện khác tại Việt Nam hoặc chuẩn bị đi du học.
 • Khóa học sẽ giúp:
 • Học viên nắm bắt 1800 từ tiếng Anh thông dụng và 300 từ Nhà Đạo thông dụng.
 • Tự tin hơn trong việc đàm thoại với cấu trúc văn phạm đơn giản đến trung bình.
 • Khả năng phát biểu cảm nghĩ với những câu đơn và câu phức ngắn.
 • Khả năng giải thích sự việc bằng những từ đồng nghĩa hay trái nghĩa.
 • Nghe hiểu các từ thông dụng hằng ngày.
 • Nắm được khái quát toàn bộ khung văn phạm căn bản tiếng Anh.
 • Những học viên tham dự 60 tiết và đạt điểm khá giỏi sẽ không phải thi môn Anh Văn vào Học Viện.
 • Thời Gian Học (có hai lựa chọn):

Lớp 1: Thứ Tư và Thứ Sáu, 14:15 - đến 16:45. Bắt đầu thứ Tư 2/3.

Lớp 2: Thứ Ba và Thứ Năm, 14:15 đến 16:45. Bắt đầu thứ Ba 1/3.

Mỗi lớp không quá 15 người.

 • Ban Giảng Huấn: là các giáo dân, tu sĩ và linh mục đã tu nghiệp, và được đào tạo lâu năm tại nước ngoài, và giảng viên nước ngoài.

3. LỚP ANH NGỮ 4 KỸ NĂNG 1B, VÀ 2B GENERAL ENGLISH 1B AND 2B

 • Mục tiêu:
 • Chương trình tiếp tục chuyên sâu 4 kỹ năng đặc biệt là đàm thoại tiếng Anh.
 • Chương trình kết hợp các từ tiếng Anh thông dụng và các từ nhà đạo.
 • Chương trình dành cho:
 • Những ai đã vượt qua các Lớp Anh Ngữ Căn Bản 1, 2 hoặc vượt qua kỳ thi trắc nghiệm.
 • Những ai đã có nền tảng tiếng Anh khá và cần thực tập đàm thoại.
 • Các linh mục, tu sĩ, giáo dân cần giao tiếp với người bản xứ.
 • Những ai sẽ theo học Học Viện Công Giáo chương trình Cử nhân (STB) và Thạc sĩ (STL) Thần học năm học 2022-2023.
 • Những ai theo học các Học Viện khác tại Việt Nam hoặc chuẩn bị đi du học.
 • Khóa học sẽ giúp:
 • Học viên nắm bắt 2000 từ tiếng Anh thông dụng và 300 từ Nhà Đạo thông dụng.
 • Tự tin hơn trong việc đàm thoại với cấu trúc văn phạm từ trung bình đến khá.
 • Khả năng phát biểu cảm nghĩ
 • Khả năng giải thích sự việc bằng những từ đồng nghĩa hay trái nghĩa.
 • Nghe hiểu và tóm tắt một đoạn văn
 • Nắm được khái quát toàn bộ khung văn phạm căn bản tiếng Anh.
 • Những học viên tham dự 60 tiết khoá này và đạt điểm khá sẽ không phải thi môn Anh Văn vào Học Viện.
 • Thời Gian Học:
 • Chiều Thứ Hai mỗi tuần: từ 14:00 đến 15:35pm. (2 tiết/ tuần trong 15 tuần). Học chung với các học viên STB. Bắt đầu thứ Hai 14/2 đến 6/6.
 • Ban Giảng Huấn: là các giáo dân, tu sĩ và linh mục đã tu nghiệp, và được đào tạo lâu năm tại nước ngoài, và giảng viên nước ngoài.

4. LỚP ANH NGỮ THẦN HỌC – THEOLOGICAL ENGLISH

 • Mục tiêu:
 • Chương trình giúp học viên làm quen với Anh Ngữ Thần Học
 • Chương trình cung cấp cho học viên hiểu từ và thuật ngữ Thần Học bằng Anh Ngữ
 • Chương trình dành cho:
 • Những ai đã có nền tảng tiếng Anh khá và cần hiểu thêm Anh Ngữ Thần Học.
 • Các linh mục, tu sĩ, giáo dân đang mục vụ cho người nước ngoài.
 • Những ai chuẩn bị đi du học cần phát triển vốn từ và thuật ngữ thần học
 • Khóa học sẽ giúp:
 • Học viên đọc hiểu các văn bản thần học hay các văn kiện của Giáo Hội.
 • Giúp soạn bài giảng bằng Anh Ngữ, dâng lễ hay mục vụ cho người nước ngoài.
 • Viết các bài báo cáo hay suy tư thần học.
 • Thời Gian Học:
 • Chiều Thứ Hai mỗi tuần: từ 14:00 đến 15:35pm. (2 tiết/tuần trong 15 tuần). Học chung với các học viên STB. Bắt đầu thứ Hai 14/2 đến 6/6.
 • Hiện có hai lớp Theological: Faith and Doctrine Liturgy and Sacraments.
 • Ban Giảng Huấn: là các giáo dân, tu sĩ và linh mục đã tu nghiệp, và được đào tạo lâu năm tại nước ngoài, và giảng viên nước ngoài.

II. PHÁP NGỮ

1. LỚP PHÁP NGỮ CĂN BẢN

TRÌNH ĐỘ A1 (200 tiết/4 Khóa/32 Tuần)

 • Mục tiêu:
 • Giúp học viên làm quen với cách phát âm- đánh vần tiếng pháp (phonétique). trước khi bước vào giáo trình A1.
 • Nguyên tắc viết đúng từ vựng tiếng pháp.
 • Giúp xây dựng cấu trúc câu đơn giản.
 • Giúp làm quen các cụm danh động từ các mẫu câu đơn giản.
 • Học các mẫu câu hỏi thông thường.
 • Luyện phát âm và cung giọng dựa trên hội thoại ngắn.
 • Học và thực hành tiếng pháp giao tiếp căn bản qua các chủ đề thông dụng trong đời sống hàng ngày.
 • Giới thiệu bản thân: làm quen với tên thánh, tên gọi của các cộng đoàn dòng tu.
 • Tập suy nghĩ phản ứng và trả lời trực tiếp bằng tiếng pháp.
 • Đọc các bản văn ngắn.
 • Thời Gian Học: Thứ Tư và Thứ Sáu, 14:15 - đến 16:45. Bắt đầu thứ Tư 2/3.
 • Ban Giảng Huấn: giáo viên có kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng pháp.

TRÌNH ĐỘ A2 (200 tiết/4 Khóa/32 Tuần)

 • Mục tiêu
 • Giúp làm quen các từ đồng nghĩa trong tiếng pháp.
 • Học và thực hành các giới từ của danh và động từ khác nhau.
 • Học các mẫu câu phức.
 • Đọc văn xuôi : củng cố phát âm và cung giọng đọc.
 • Tiếp tục học các mẫu câu hỏi với giới từ.
 • Biết giới thiệu đầy đủ bản thân, nghề nghiệp, cộng đoàn và gia đình.
 • Làm quen với việc trình bày quan điểm cá nhân dựa trên các để tài thông dụng.
 • Học viết thư thăm hỏi.
 • Áp dụng các cụm danhđộng từ tiếng pháp.
 • Thời Gian Học: Thứ Tư và Thứ Sáu, 14:15 - đến 16:45. Bắt đầu thứ Tư 2/3. Mỗi lớp không quá 15 người.
 • Ban Giảng Huấn: các giáo viên có kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng pháp

2. TIẾNG PHÁP CHUYÊN BIỆT (50 tiết/Khóa và tiếp tục các khóa nâng cao)

 • Mục tiêu: Phát triển các kỹ năng Nghe-Nói- Đọc- viết qua việc:
 • Làm quen với từ vựng TriếtThần;
 • Đọc các bản văn Kinh Thánh và Thần học.
 • Cử hành phụng vụ và tham dự thánh lễ tiếng pháp.
 • Ứng dụng từ ngữ tôn giáo qua việc chia sẻ Lời Chúa để phát huy kỹ năng thuyết trình, soạn bài giảng bằng tiếng pháp.
 • Hướng đến việc dịch thuật các tài liệu tôn giáo.
 • Củng cố văn phạm tiếng pháp qua việc phân tích các bản văn tôn giáo.
 • Yêu cầu: Trình độ tương đương A2 trở lên.
 • Thời Gian Học:

Thứ Tư và Thứ Sáu, 14:15 - đến 16:45. Bắt đầu thứ Tư 2/3.

Mỗi lớp không quá 15 người.

3. LỚP PHÁP NGỮ HÈ CẤP TỐC - Cours Intensif de français

 • Dành cho các sinh viên yêu thích hay nhu có cầu tiếng Pháp nhưng chỉ sắp xếp được vào mùa hè, cho các sinh viên chuẩn bị ngôn ngữ thứ hai theo điều kiện tại Học viện Công Giáo và các học viện khác, hay chuẩn đi du học.
 • Chương trình học vào các ngày trong tuần tháng 7 – 8 (sẽ thông báo sau).

LƯU Ý CHUNG:

 1. Học viên mới có thể đăng ký các lớp vào đầu các khóa học trong năm:

Khóa 1: 2/3/2022- 02/5/2022

Khóa 2: 6/5/2022- 1/7/2022

Khóa 3: 3/7/2022- 2/8/2022

Khóa 4: 4/9/2022- 30/10/2022

 1. Chương trình dành cho Tu sĩ - Giáo dân, không phân biệt tôn giáo.

Yêu cầu: Kiểm tra trình độ xếp lớp đầu khóa và cuối mỗi khóa học.

 1. Chương trình sẽ tạo điều kiện cho học viên có những buổi ngoại khóa. Mục đích để gặp gỡ với người pháp, để tiếp xúc và làm quen với Văn hóa pháp.

III. NGÔN NGỮ Ý

1. KHÓA SƠ CẤP – TRÌNH ĐỘ 1 [A1]

 • Thời gian: 16 tuần.
 • Mục tiêu:
 • Tương tác, đối thoại cách đơn giản và cần thiết.
 • Đáp ứng nhu cầu giao tiếp thực tế hàng ngày.
 • Sở đắc những yếu tố cơ bản của cách phát âm và cách viết của tiếng Ý.
 • Chương trình bao gồm các từ tiếng Ý thông dụng và một số từ tôn giáo.
 • Chương trình dành cho:
 • Những người muốn học tiếng Ý một cách có hệ thống.
 • Những người muốn xây dựng một nền tảng vững chắc của ngôn ngữ Ý.
 • Những người tham dự các khóa học Cử nhân Thần học (STB) và Thạc sĩ Thần học (STL) tại Học viện Công giáo cho năm học 2022-2023.
 • Những người đang học tại các Học Viện khác tại Việt Nam hoặc chuẩn bị đi du học.
 • Khóa học đảm bảo:
 • Học viên sở đắc được 1000 từ tiếng Ý thông dụng và 200 từ tôn giáo.
 • Diễn đạt một lời chào đơn giản.
 • Nghe và hiểu các từ được sử dụng hàng ngày.
 • Trò chuyện bằng những câu ngắn và trả lời những câu đơn giản.
 • Học ngữ pháp tiếng Ý cơ bản.
 • Thời khóa biểu
 • Thứ Ba và thứ Năm, từ 14.15 – 16.45 [Mỗi lớp không quá 15 người]. Bắt đầu thứ Ba 1/3.
 • Đội ngũ viên bao gồm:
 • Giáo dân và Tu sĩ bản ngữ, được đào tạo và có kinh nghiệm giảng dạy cho người nước ngoài trong bối cảnh đa văn hóa.

2. KHÓA SƠ CẤP TRÌNH ĐỘ 2 [A2]

 • Thời gian: 16 tuần.
 • Mục tiêu:
 • Hiểu và hình thành câu được sử dụng thường xuyên liên quan đến cuộc sống hàng ngày (con người, gia đình, học tập và công việc của bản thân).
 • Giao tiếp trong các tình huống của cuộc sống thường nhật.
 • Diễn đạt một cách đơn giản và thích hợp các khía cạnh của kinh nghiệm cá nhân và môi trường.
 • Chương trình A2 giúp sinh viên đạt được nền tảng vững chắc của tiếng Ý, gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, và các từ tiếng Ý thông thường và các từ vựng thuộc Kitô giáo.
 • Chương trình dành cho:
 • Những người đã vượt qua trình độ 1 [A1] hoặc bài kiểm tra.
 • Những người muốn giao tiếp và đối thoại bằng tiếng Ý mỗi ngày.
 • Các Linh Mục, Tu sĩ, Giáo dân cần giao tiếp đơn giản với người bản xứ.
 • Những người tham dự các khóa học Cử nhân Thần học (STB) và Thạc sĩ Thần học (STL) tại Học viện Công giáo năm học 2022-2023.
 • Những người đang học tại các học viện khác tại Việt Nam hoặc chuẩn bị đi du học.
 • Khóa học đảm bảo:
 • Sinh viên tiếp thu 1800 từ tiếng Ý thông dụng và 300 từ thông dụng của Kitô giáo.
 • Trở nên tự tin hơn trong cuộc đối thoại với các cấu trúc ngữ pháp từ mức độ đơn giản đến trung bình.
 • Có khả năng diễn đạt cảm xúc với những câu đơn giản và những câu phức ngắn gọn.
 • Có khả năng giải thích sự vật bằng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.
 • Nghe và hiểu những từ thông dụng hằng ngày.
 • Sở đắc một nền cơ bản về văn phạm hầu có thể diễn đạt cách chuẩn xác.
 • Thời khóa biểu
 • Thứ ba và thứ năm, từ 14.15 – 16.45. Bắt đầu thứ Ba 1/3.
 • Đội ngũ viên bao gồm:

Giáo dân và Tu sĩ bản ngữ, được đào tạo và có kinh nghiệm giảng dạy cho người nước ngoài trong bối cảnh đa văn hóa.

3. KHÓA TRUNG CẤP TRÌNH ĐỘ 1 [B1]

 • Thời gian: 16 tuần.
 • Mục tiêu:
 • Biết cách bắt đầu, duy trì và kết thúc một cuộc trò chuyện ngắn.
 • Hiểu các trao đổi bằng lời nói thông thường cách dễ dàng.
 • Có thể hiểu và trao đổi ý tưởng ​​về các chủ đề quen thuộc.
 • Diễn đạt kinh nghiệm, giải thích lý do và trình bày ý định và quan điểm.
 • Chương trình dành cho:
 • Những người đã vượt qua trình độ cơ bản 2 (A2) hoặc một bài kiểm tra.
 • Những người muốn giao tiếp thành thạo tiếng Ý.
 • Những người sẽ tham dự các khóa học Cử nhân Thần học (STB) và Thạc sĩ Thần học (STL) tại Học viện Công giáo cho năm học 2022-2023.
 • Những người đang học tại các Học viện khác tại Việt Nam hoặc chuẩn bị đi du học.
 • Khóa học đảm bảo:
 • Sở hữu 2000 từ tiếng Ý thông dụng và 300 từ tôn giáo.
 • Có được sự tự tin hơn trong cuộc trò chuyện với các cấu trúc ngữ pháp ở mức độ phức tạp trung bình.
 • Nâng cao khả năng diễn đạt cảm xúc bằng những câu đơn giản và phức tạp.
 • Cải thiện khả năng giải thích các hoàn cảnh khác nhau bằng các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.
 • Nghe và hiểu những từ thông dụng hàng ngày.
 • Sở đắc toàn bộ khung ngữ pháp tiếng Ý cơ bản.
 • Thời khóa biểu:
 • Thứ Ba và thứ Năm, từ 14.15 – 16.45. [Mỗi lớp không quá 15 người]. Bắt đầu thứ Ba 1/3.
 • Đội ngũ viên bao gồm:

Giáo dân và Tu sĩ bản ngữ, được đào tạo và có kinh nghiệm giảng dạy cho người nước ngoài trong bối cảnh đa văn hóa.

4. KHÓA TIẾNG Ý HÈ TẬP TRUNG

Bắt đầu từ 04/07 – 31/08 (Chỉ khi có ít nhất 6 sinh viên đăng ký. Trước khi được nhận vào, họ sẽ phải vượt qua bài kiểm tra trình độ A2, diễn ra vào cuối tháng 6).

 • Mục tiêu:
 • Chương trình kết hợp hai lớp tiếng Ý cơ bản 1 (A1) và tiếng Ý cơ bản 2 (A2).
 • Chương trình giúp học viên củng cố kiến ​​thức cơ bản về tiếng Ý, bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trình độ từ cơ bản đến nâng cao.
 • Chương trình bao gồm các từ tiếng Ý thông dụng và các từ thuộc Kitô giáo.
 • Chương trình dành cho:
 • Những người sẽ đến Ý vào năm 2021 và đã tham gia các khóa học A1 và A2.
 • Những ai muốn học tiếng Ý một cách có hệ thống và muốn đăng ký học ở trình độ B1 trong năm học tiếp theo.
 • Các sinh viên của Học viện Công giáo STB và STL, những người cần nâng cao trình độ tiếng Ý để đáp ứng nhu cầu của Học viện.
 • Những người đang học ở các học viện khác ở Việt Nam hoặc chuẩn bị đi du học hoặc truyền giáo ở nước ngoài.
 • Khóa học đảm bảo:
 • Học viên sở đắc 2000 từ tiếng Ý thông thường và 300 từ tôn giáo.
 • Trở nên tự tin hơn trong cuộc trò chuyện với các cấu trúc ngữ pháp từ đơn giản đến trung bình.
 • Nâng cao khả năng diễn đạt cảm xúc bằng những câu đơn giản và câu phức ngắn.
 • Cải thiện khả năng giải thích các hoàn cảnh khác nhau bằng các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa.
 • Nghe và hiểu những từ thông dụng hàng ngày.
 • Sở hữu bộ khung ngữ pháp tiếng Ý cơ bản.
 • Thời khóa biểu:
 • Từ thứ hai đến thứ sáu. Từ 7.30 – 11.00. Bắt đầu thứ Hai 4/7.
 • Đội ngũ viên bao gồm:
 • Giáo dân và Tu sĩ bản ngữ, được đào tạo và có kinh nghiệm giảng dạy cho người nước ngoài trong bối cảnh đa văn hóa.

III. NGÔN NGỮ HÀN QUỐC

 • Mục tiêu:

Giúp các học viên hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc Hàn, từ những ý niệm nền tảng đến khả năng hiểu biết cao hơn mong hiểu biết tâm tư của người Hàn để gây sự cảm thông, tình liên đới và truyền đạt sứ điệp Tin Mừng trong các cuộc tiếp xúc với người Hàn.

 • Giáo trình:

Khóa học sẽ dựa theo giáo trình của Trung tâm Hàn ngữ Sejong thuộc Đại học Sejong Hàn Quốc.

 • Chương trình học:
 • Khóa học được chia ra các cấp độ khác nhau tùy trình độ học viên. Trước khi vào học, học viên sẽ được kiểm tra xếp lớp.

LỚP 1

 • Học bảng chữ cái và nguyên tắc phát âm tiếng Hàn.
 • Học khoảng 735 từ vựng và tạo các cấu trúc câu đơn giản để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.
 • Hiểu cơ bản nhất văn hóa Hàn Quốc

LỚP 2

 • Có khả năng giải quyết những vấn đề cơ bản trong cuộc sống hàng ngày bằng những câu đơn giản sử dụng 1.100 từ vựng tiếng Hàn.
 • Hiểu rõ hơn về văn hóa Hàn Quốc.

LỚP 3

 • Có khả năng giải quyết hầu hết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày bằng cách sử dụng 1.655 từ vựng.
 • Có khả năng giao tiếp ngắn gọn các chủ đề trừu tượng về xã hội, văn hóa hay các lĩnh vực quan tâm. Phân biệt và sử dụng tốt ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
 • Thông thạo văn hóa Hàn Quốc.
 • Thời khóa biểu:
 • Vào các ngày thứ Ba và Thứ Sáu trong tuần: Từ 14.15 – 16.45. Bắt đầu thứ Ba 1/3. Lớp học dưới 10 học viên.
 • Đội ngũ viên bao gồm:
 • Giáo dân và Tu sĩ bản ngữ, được đào tạo và có kinh nghiệm giảng dạy cho người nước ngoài trong bối cảnh đa văn hóa.

IV. GHI DANH VÀ NƠI HỌC

 1. Ghi danh

Tại Văn Phòng Học Viện Công Giáo Việt Nam, 25 Đường Số 9, Kp. 1, P. Bình Thọ, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh hay Email: hocvienconggiao@gmail.com, Phone: 093 890 5015 - 096 725 7483.

 1. Nơi học: HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM, số 25 Đường Số 9, Kp.1, P. Bình Thọ,Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra Học Viện Công Giáo sẽ liên tục chiêu sinh các lớp Anh Ngữ các cấp, các lớp Anh Ngữ du học và mục vụ, Anh Ngữ Viết Và Chia Sẻ Lời Chúa, Anh Ngữ Triết Thần, Anh Ngữ Kinh Thánh, Dâng Lễ và Giảng Lễ bằng Tiếng Anh, ect. Xin liên lạc với văn phòng hoặc email Học viện.

HVCGVN, ngày 22 tháng 01 năm 2022
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng
Tổng Thư ký HVCGVN

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top